Паспорт безпеки України – Одеса та Одеська область

Вызовы безопасности Одессы и Одесской области

Одеса та Одеська область – південні морські ворота України, порти на Чорному морі, які після анексії Криму набувають все більшого значення для розвитку зовнішньої торгівлі, а також в якості туристичного центру.

Регіон має виключне економічне значення для держави – саме він забезпечує левову частку торговельних відносин із зовнішніми партнерами. Він відзначається етнічною різноманітністю населення та близькістю до потенційної зони російської агресії.

В Одесі та Одеській області яскраво проявляється низка проблем:

Фрагментація регіону

Одеська область інфраструктурно та економічно, фактично, розділена на декілька частин. Рівень їхнього розвитку суттєво відрізняється – особливо коли мова йде про порівняння економічних показників власне Одеси та аграрних районів.

Частина регіону відрізана від обласного центру внаслідок недостатнього розвитку мережі транспортного сполучення. В інформаційному плані в окремих районах спостерігаються проблеми з мовленням українського телебачення, що використовується російським агресором для посилення своїх позицій.

Російська загроза

Регіон знаходиться в зоні потенційної небезпеки у разі активізації конфлікту та початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України.

Географічно він розташований поблизу двох районів посилення російської військової присутності: анексованого Криму, який активно мілітаризується російською владою, та Придністров’я, де під виглядом «миротворчості» перебуває російський військовий контингент. Відтак існує небезпека російського десанту на узбережжя Одещини, підкріпленого вторгненням з території невизнаної республіки.

Втім, навіть без реалізації зазначеного агресивного сценарію російський фактор впливає на стабільність регіону. Російська політика, спрямована на встановлення тотального одноосібного контролю за Чорним морем, загрожує судноплавству. Актуальною залишається загроза терактів, здійснена російськими диверсантами у співпраці з місцевими проросійськими силами, які перебувають у підпіллі.

Економічні проблеми Одеси та Одеської області

Попри великий потенціал, Одещина за рівнем регіонального продукту на душу населення знаходиться лише на 14 місці серед областей України.

Регіон страждає від серії негативних тенденцій економічного розвитку. Для нього характерна залежність від обмеженого кола основних джерел прибутку – галузей судноплавства та туризму, а також супутнього будівництва. Але навіть вони сьогодні страждають від негативних тенденцій: у порівнянні з 2014 роком на 10-15 % знизився вантажообіг портів області; якість послуг туристичної сфери все ще залишається на недостатньому рівні. Інші сектори економіки займають лише допоміжні позиції в господарській структурі області.

Поряд з галузевим дисбалансом спостерігається й географічний – відставання рівня розвитку районів Одещини від обласного центру. Зростання ВВП, яке демонструють статистичні дані, не впливає на життя простих людей, які не відчувають на собі вплив від начебто позитивних тенденцій економічного розвитку.

Криміналізація регіону

Для Одещини характерне розповсюдження таких загрозливих явищ, як наркоторгівля та контрабанда. В області спостерігається певна конвергенція місцевої влади та криміналітету, відтак процвітає явище корупції на вищих щаблях місцевої влади. Громадські активісти, які намагаються викриваючи «схеми» позитивно вплинути на ситуацію, стають об’єктом переслідувань та не відчувають себе в безпеці.

Права та становище національних меншин

Етнічна різноманітність населення Одещини закладає основу для низки суперечок на національному підґрунті. Частина меншин дотримується відкритих проросійських поглядів, відтак актуалізуючи загрозу сепаратизму в регіоні.

Окремою проблемою є недостатня увага влади до прав меншин при реалізації реформ з децентралізації – в результаті нового розподілу повноважень певні етнічні групи, які компактно проживають в окремих районах Одещини, втрачають можливість впливати на регіональну політику.

Індекс безпеки – Одеса та Одеська область

Рекомендації

З метою покращення формування безпекового клімату в Одеському регіоні та нівелювання негативного впливу певних чинників його розвитку пропонується:

 • Активізувати державну інформаційну політику – як з точки зору підвищення якості ретрансльованого контенту, так і поглиблення розвитку відповідної інфраструктури. В даному випадку необхідно вдосконалити систему покриття території області за рахунок побудови нових об’єктів (телевежі) з метою забезпечити стабільний сигнал українського мовлення на всій території регіону.
 • Посилити обороноздатність регіону та його потенціал до відбиття російського вторгнення. Перманентна загроза з моря та території Придністров’я вимагає створення постійно функціонуючого Штабу з оборони області, до якого мають увійти представники військового командування, місцевої влади та правоохоронних органів. Координація зусиль в рамках такої структури має сприяти фаховому визначенню найзагрозливіших з військової точки зору напрямків та виробленню адекватних засобів вдосконалення ситуації.
 • Посилити застосування інструментарію «м’якої сили» та культурно-гуманітарної пропаганди серед місцевого населення українських патріотичних та європейських цивілізаційних цінностей за рахунок активізації проведення масових інформаційних, розважальних та культурних заходів, спрямованих як на широкі верстви населення (фестивалі, кінофоруми тощо), так і на специфічну аудиторію (навчально-виховні семінари в школах та університетах).
 • Активізувати взаємодію місцевої влади та діаспор, які проживають в регіоні, з метою проведення серед національних меншин інформаційної кампанії, спрямованої на підвищення авторитету української держави. Донесення – як за рахунок інформаційних заходів, так і через механізми практичної взаємодії – до цільової аудиторії позитивного образу України в якості країни, комфортної для проживання, в якій поважають права та прислухаються до точки зору нацменшин.
 • Розробити та реалізувати програму використання туристичного потенціалу Одещини задля патріотичного виховання гостей регіону. З цією метою посилити висвітлення ролі міста Одеса та області в історичному процесі державотворення незалежної України; продемонструвати їхнє значення для політичного, економічного та культурного розвитку української нації, нівелюючи таким чином тезу російської пропаганди щодо «російськості» регіону.
 • Підсилити діяльність правоохоронного сектору, спрямованого на боротьбу з важкими злочинами, в які залучені організовані угрупування (контрабанда, наркоторгівля). В цьому контексті забезпечити широку кооперацію представників центральних структур зі співробітниками регіональних правоохоронних органів. Організувати належне інформаційне забезпечення цієї кампанії з метою формування в населення почуття безпеки та довіри до правоохоронців; уникнення спекуляцій щодо певної категорії правоохоронних дій, ціллю яких є криміналітет, який складається з представників нацменшин.
 • Реалізувати антикорупційну інформаційну кампанію, спрямовану на викриття корупціонерів перед суспільством. В її рамках громадський сектор у кооперації зі спеціалізованими антикорупційними структурами має створити відкриту базу даних корупціонерів регіону (на кшталт бази даних «Миротворець»), розглядаючи це явище на всіх рівнях – від найнижчого побутового до найвищого економічно-господарського.
 • Сприяти стимулюванню бізнес-ініціатив населення регіону в рамках програми підтримки малих та середніх підприємств, запровадження інновацій. В географічному плані основний акцент робити не на обласний центр, а на малі міста та села області.  В галузевому форматі надавати перевагу тим ініціативам,  які пропонують перспективні проекти, альтернативні за своєю суттю  домінуючим галузям економічного розвитку області. За рахунок залучення в ці сфери державних інвестицій та зовнішніх коштів (за участі міжнародних фондів) допомогти становленню нових секторів регіональної економіки та частково диверсифікувати джерела поповнення обласного бюджету.  
 • Ініціювати регулярні консультації представників місцевої влади, правоохоронного та військового секторів, спрямовані на аналіз чинної ситуації в регіоні, визначення динаміки її зміни та оновлення показників, які лежать в основі паспорту безпеки Одещини. В результаті пропонується здійснювати постійне визначення рівня загроз та на основі об’єктивної оцінки стану справ виробляти короткотермінові стратегії оперативної реакції на них.
 • Вдосконалити обласну систему транспортного сполучення за рахунок оновлення існуючої інфраструктури та реалізації проектів побудови нових об’єктів. Залучити до фінансового забезпечення відповідного напрямку міжнародні фінансові установи та європейських партнерів (проекти ЄБРР), зокрема в контексті будівництва транспортного коридору з Румунією (проект мосту через Дунай в с. Орлівка (Україна) та м. Ісакча (Румунія)).
 • Посилити взаємодію правоохоронних органів та патріотично налаштованих громадських активістів в сфері моніторингу ситуації. Реалізувати проекти, спрямовані на започаткування сталих ініціатив комплексної кооперації, на кшталт створення системи раннього попередження протиправної діяльності («Цивільна варта») або запуску програми «Ліги молодих поліцейських», покликаної сформувати відносини довіри між правоохоронцями та молоддю, підготувати кадрові резерви для поліцейських сил.

Проект “Паспорт безпеки України” є ініціативою громадської організації “Центр міжнародної безпеки” та Національного інституту стратегічних досліджень за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні. Офіційні партнери проекту – Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб та Український інститут підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси.

Консалтингова компанія “Центр прикладних досліджень” здійснювала виконання польового етапу, який включав кількісне та якісне соціологічне дослідження (анкетне опитування та експертні фокус-групи).